Szczegóły projektu

Wyzwanie: pomóc mikroprzedsiębiorstwom w ich rozwoju.

Na zlecenie DEA Konsulting zrealizowaliśmy projekt: “Eko Działania – program wdrożenia proekologicznych działań w polskich MMSP.” Był to cykl bezpłatnych szkoleń i indywidualnych doradztw prowadzonych przez praktyków. Dotyczyły one strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem działań ekologicznych.

Oba programy odpowiadają na globalne trendy wymuszające elastyczność firm w reagowaniu na zmiany w dziedzinie ekologii. Wizerunek firmy przyjaznej środowisku to bardzo ważny aspekt na rynku, gdzie liczy się nie tylko cena produktów, ale także jakość i działania marketingowe, które dotyczą między innymi budowania proekologicznego wizerunku marki.

Aby zadbać o wizerunek i strategię nowoczesnego przedsiębiorstwa, podczas szkoleń wykorzystana została metodologia Design Thinking, którą pracujemy na co dzień. Program szkoleń oparty był o nasz autorski program pomocy dla średnich przedsiębiorstw Nowy Ład. Bardzo ucieszył nas fakt, że tym razem z cyklu szkoleń licznie skorzystały najmniejsze przedsiębiorstwa. Dzięki temu pomogliśmy im wejść na kolejny poziom rozwoju.

Kluczowe założenia

Plan szkolenia zakładał wsparcie dla właścicieli firm, którzy wypracowali plan działań i strategię firmy na najbliższe lata. Doradztwa dotyczyły opracowania modelu biznesowego firmy ze szczególnym uwzględnieniem działań proekologicznych.

Celem szkoleń była pomoc w odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania przedsiębiorców:

• jak wyróźnić się na rynku?
• jak dotrzeć do klientów?
• jak efektywnie działać, żeby nas zapamiętali? • jak zwiększyć sprzedaż