Szczegóły projektu

Wulkan INNOWACJI jest projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Kompetentnego oraz DEA Konsulting.

Od sierpnia 2012 do maja 2014 w ramach projektu zostanie przeszkolonych 476 osób z 200 przedsiębiorstw działających w kluczowych1 dla Wielkopolski branżach.

Szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji zarządczych skierowane są do pracowników, menedżerów oraz kadry zarządzającej mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

 • Innowacje strategiczne
  •  Innowacje operacyjne
  •  Innowacje – wiedza prawne
  •  Innowacje a marketing
  •  Innowacje a sprzedaż
  •  Finansowanie przedsięwzięć, w tym innowacyjnych
  •  Innowacje a organizacja
  •  Trening kreatywności